اطلاعیه های آموزشی-دانشجویی

 

‌ا طلاعیه مهم:

‌به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی می‌رساند، دروس زیر در نیمسال اول ۹۶-۹۵ حذف می‌باشد. لذا لازم دانشجویان ذی‌نفع در فرصت حذف و اضافه، نسبت به ثبت نام در گروه‌های موازی اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اقدام به موقع به عهده شخص دانشجو می‌باشد.

ردیف نام درس نام استاد مشخصه درس
۱ مهندسی اپتیک دکتر بنانج ۱۲۰۲۲
۲ نیمه هادی ها دکتر خواجه نژاد ۱۲۰۲۷
۳ مدار دکتر دوستی ۱۲۰۳۴
۴ اپتیک ۲ دکتر مجیدی ذوالبنین ۱۲۰۵۲
۵ آزمایشگاه فیزیک مدرن دکتر یاسریان ۱۲۰۴۷
۶ پروژه دکتر بنانج ۱۲۰۹۰
۷ آزمایشگاه فیزیک ۲ دکتر پدرام ۱۲۱۰۷
۸ زبان تخصصی دکتر سید جلیلی ۱۲۰۴۰
۹ شیمی ۲ دکتر مهرانی ۱۲۰۱۶
       

لازم به ذکر است، این لیست تا پایان حذف و اضافه در حال بروز رسانی بوده و دانشجویان لازم است جهت اطلاع از آخرین تغییرات، بطور متناوب به این صفحه مراجعه نمایند.

 


 

اطلاعیه ۱: تکمیل مدارک پرونده تحصیلی دانشجویان:
برابر دستورات صادره کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ودکتری تخصصی ورودیهای سال ۱۳۹۴ و ماقبل آنکه به صورت مشروط و با اخذ تعهدات لازم ثبت نام نموده اند موظف می باشند تا پایان نیمسال اول ۹۶-۹۵، نسبت به رفع نواقص پرونده خود اقدام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو بوده و دانشکده هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت و براساس ضوابط دانشگاه با ایشان رفتار خواهد شد.

‌تبصره: کلیه دانشجویان مشمول شایسته است جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از اداره آموزش به منظور دریافت اصل مدرک از محل فارغ التحصیلی مقطع قبلی و ارائه آن به آموزش دانشکده در نیمسال اول ۹۶-۱۳۹۵ اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع، ثبت نام در نیمسال دوم ۹۶-۹۵ مقدور نمی‌باشد.اطلاعیه ۲: نحوه گذراندن دروس پیش نیاز:
کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای تخصصی موظف می باشند دروس پیش نیاز دوره را درنیمسال اول شروع به تحصیل و یا در موارد خاص و با نظر دانشگاه در نیمسال دوم تحصیلی أخذ وبگذرانند، ضمناً تمامی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) به جز دروس پیش نیاز دوره، می بایست دروس مبانی کامپیوتر و وصایای امام (ره) را در صورت نگذراندن در مقاطع پایه أخذ و با موفقیت بگذرانند.

 
اطلاعیه ۳: سوالات آموزشی ودانشجویی
دانشجویان محترم جهت سوالات آموزشی، دانشجویی، آیین نامه ها و....صرفاً با کارشناسان مربوطه مشورت نمایند.

 
اطلاعیه ۴: اعتراض به نمرات
دانشجویانی که به نمرات امتحانی خود اعتراض دارند ظرف مدت یک هفته از اعلام نمرات تنها از طریق سیستم مکانیزه (فایل شخصی، امورآموزشی) می توانند اقدام به این امر نمایند.

 
اطلاعیه ۵: شرایط استفاده از تخفیف ۲ دانشجویی
الف: ارائه اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه طرفین متقاضی تخفیف
ب: مجرد بودن طرفین متقاضی تخفیف، به استثنایی زن و شوهر دانشجو
ج: آخرین زمان ارائه مدارک به دانشکده در نیمسال اول حداکثر تا ۱۵ آذر و در نیمسال دوم حداکثر تا تاریخ ۱۵ اردیبهشت

اطلاعیه ۶: اطلاعیه حذف پزشکی
الف: ارائه گواهی معتبرپزشکی و درخواست مکتوب دانشجو حداکثر به مدت یکماه از تاریخ برگزاری امتحان
ب: دانشجویان در طول تحصیل تنها یکبار می توانند درخواست حذف پزشکی نمایند.
ج: ارائه نسخه پزشک معالج ممهور به مهر پزشک و داروخانه


 
اطلاعیه ۷: ثبت نام
تمامی دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ودکترای تخصصی در صورت داشتن سنوات مجازو تا قبل از دفاع می بایست در زمان مقرر ثبت نام برابرتقویم آموزشی که در سایت دانشگاه درج می گردد اقدام به ثبت نام آموزشی خود نمایند در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

اطلاعیه ۸: امتحان جامع
برابر بخشنامه شماره ۱۷۴۸۷۹/۳۶ مورخ ۱۲/‏۰۵/‏۱۳۸۹‬ تمامی دانشجویان مقطع دکترای تخصصی می بایست جهت شرکت در امتحان جامع مدرک معتبر زبان بین المللی مورد قبول دانشگاه را ارائه نمایند در غیر اینصورت حق شرکت در امتحان جامع را نخواهند داشت. ضمنامعدل کل شرکت درامتحان جامع ۱۶ و نمره قبولی امتحان مذکور ۱۵ از ۲۰ به صورت کتبی ۵۰ درصد وشفاهی ۵۰ درصد می باشد همچنین برابر ماده ۱۴ آیین نامه آموزشی دانشجویان فقط ۲ بار حق شرکت در این آزمون را دارند.


 

اطلا عیه ۹: نمره زبان
قابل توجه کلیه دانشجویان مقطع دکتری تخصصی برابر مصوبه شورای عالی برنامه ریزی دانشگاه شرکت کلیه دانشجویان دوره دکتری ورودی سال ۸۹ و بعد در آزمون جامع منوط به ارائه نمره زبان معتبر می باشد.

 

نوع آزمون نمره توضیحات
EPT 50 برای دانشجویان بورسیه واحد علوم وتحقیقات نمره 70 می باشد
MCHE 65 *
(TOFEL (LBT 65 *
(TOFEL (Paper base 520 *
TOLIMO 540 *
IELTS 6 *

 

* تا قبل از اتمام اعتبار می بایست به تایید وزارت علوم رسیده باشد.


 

اطلاعیه ۱۰: تاییدیه تحصیلی
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی میرساند با دردست داشتن تصویر گواهی پیش دانشگاهی به دفاتر دولت الکترونیک مراجعه نموده تا در خصوص دریافت تاییدیه تحصیلی خود اقدام نمایند در غیر اینصورت کلیه عواقب ناشی از آن برعهده شخص دانشجو خواهد بوداطلاعیه ۱۱
دانشجویان و پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تحصصی حذف و اضافه ندارند. لذا تقاضا می شود در انتخاب واحد خود دقت کامل داشته باشند. در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می باشد.اطلاعیه ۱۲
کلیه دانشجویان توجه نمایند، رعایت تقدم و تاخر دروس (پیشنیازی و همنیازی) مطابق سرفصل مصوب، در طول تحصیل الزامی بوده و چنانچه به هر دلیل در ثبت نام از طریق وبسایت این موضوع رعایت نگردد، مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو می‌باشد و عدم اطلاع از ضوابط آموزشی و عدم رعایت موارد فوق، موجب سلب مسئولیت از دانشجو نمی‌باشد.